Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Standard Solution Set: pH 4 250ml | pH7 500ml | pH9 250ml Reference Electrode Internal Solution #300 250ml | 1x dropper each

Mã sản phẩm :

Tình trạng :

Model: 3200043642 Tình trạng: Liên hệ Use undiluted. The set contains standard and internal solutions, as shown. Bảo hành: 3 tháng

Bảo hành :

Giá : Liên hệ

phone