Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng nước

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng nước

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng nước

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình kiểm tra chất lượng nước

Giá trị độ truyền qua % T (transmitittance) là gì?
Ở Palintest, chúng tôi xác định độ chính xác của các quang kế bằng % T, nhưng độ truyền qua % T là gì?
% T hay % độ truyền qua có liên quan đến độ hấp thụ và là lượng ánh sáng không bị hấp thụ được bởi dung dịch ở một bước sóng cụ thể. Vì vậy, nếu toàn bộ ánh sáng đi qua dung dịch và không hấp thụ, thì độ hấp thụ là 0, và % T là 100%. Nếu tất cả ánh sáng bị hấp thụ, thì % T là 0, và độ hấp thụ là vô hạn.
 
Tiêu chuẩn Kiểm tra Palintest có thể truy xuất ngược theo độ truyền qua % T ở một bước sóng nhất định và lý tưởng để xác nhận quang kế của bạn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật hiện trường.
 
Giá trị Permanganate (MnO4-) (PV) là gì?
Bằng việc xác định giá trị của permanganate (ion MnO4-) nước thải có thể giúp xác định nhu cầu oxy trong quá trình xử lý và trước khi xả.
 
Nó đại diện cho nồng độ của vật chất trong nước thải có thể bị oxy hoá bởi dung dịch thuốc tím trong điều kiện axit. Nó thường được biểu diễn bằng lượng oxy tiêu thụ trên một lít nước (mg / L O2 hoặc ppm O2).
Giống như COD, việc sử dụng một chất oxy hóa và điều kiện axit được dùng để đẩy nhanh quá trình oxy hóa hóa học và sinh học xảy ra trong các vùng nước tự nhiên.
Đây không phải là phương pháp được sử dụng để dứt điểm về nhu cầu oxy lý thuyết hoặc tổng hàm lượng hữu cơ do nhiều hợp chất chỉ bị oxy hóa một phần trong suốt quá trình thử nghiệm và kiểm tra COD vẫn là tốt hơn nếu có thể.
Các giá trị Permanganate có thể được sử dụng trực tiếp để định lượng chất lượng nước hoặc có thể được chuyển đổi để cung cấp giá trị ước lượng COD, BOD hoặc TOC.
Kiểm tra bằng permanganate có thể được thực hiện với bộ KIT kiểm tra chất nước thải của chúng tôi.
 
Giá trị KH và GH trong kiểm tra nước hồ thủy sinh có ý nghĩa gì?
Trong bể cá và hồ thủy sinh, bạn cần có khả năng phân biệt giữa độ cứng cacbonat (KH) và độ cứng tổng (Total Hardness - GH).
Độ cứng cacbonat (KH hoặc CH) đề cập đến khả năng của nước để duy trì môi trường pH ổn định và sau đó là sức khoẻ của cá. Độ cứng cacbonat là khả năng 'đệm' pH của nước. Để xác định điều này với quang kế bạn cần thuốc thử Palintest Alkalinity, được gọi là Alkaphot (mã AP188).
Độ cứng chung (GH) là độ cứng của nước do ion canxi và magie. Các loài thuỷ sinh khác nhau thích ứng với các môi trường khác nhau, một số thích nước 'cứng' và một số thích nước 'mềm'. Độ cứng của nước thường được quyết định bởi nguồn nước. Nếu nó từ nước ngầm thì sẽ có xu hướng "cứng hơn", nếu từ nước mặt sẽ có xu hướng "mềm hơn". Để xác định điều này trên quang kế, bạn sẽ cần đến chất thử Hardicol (mã AP254).
Đôi khi đơn vị dH được sử dụng. Nghĩa là "mức độ cứng". Hầu hết các bộ dụng cụ kiểm tra xác định các kết quả theo ppm CaCO3 có nghĩa là "phần trên một triệu tương đương với canxi cacbonat" - không có nghĩa là độ cứng ở dạng CaCO3 này.
1 đơn vị dH bằng 17,8 ppm với CaCO3.
Để đặt mua thuốc thử để kiểm tra hồ thủy sinh của bạn, hãy duyệt qua phạm vi đo của chúng tôi, và xem các thuốc thử có liên quan cho các kiểm tra này.
 
Sản phẩm Palintest Instachlor có phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể nào không?
Sản phẩm Instachlor (Dichloroisocyanurate hoặc 'Di-Chlor') hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu (BS EN12931) và các tiêu chuẩn hóa chất xử lý nước uống NSF của Hoa Kỳ.
Nó đã được đăng ký cũng như đã được chấp thuận bởi tiêu chuẩn kiểm tra nước uống (DWI) nhưng theo những thay đổi vào năm 2000, nó đã bị gỡ bỏ khỏi danh sách DWI vì nó đã được tiêu chuẩn BS EN phê duyệt. Việc bị loại bỏ khỏi danh sách DWI đã không ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của nó, chỉ đơn thuần phản ánh rằng nó đã được chấp thuận với tiêu chuẩn khác.
 
Có phải thuốc thử Clo của Palintest bao hàm được tiêu chuẩn diệt khuẩn (BPR)?
Đúng!
Thành phần hoạt chất của thuốc viên Instachlor Palintest, Sodium Dichloroisocyanurate khan (còn được gọi là Troclosene Sodium và NaDCC), có nguồn gốc từ các nhà cung cấp được liệt kê trong 'Điều 95' của Quy định về Sản phẩm diệt khuẩn (BRL) 528/2012 (BPR)) và áp dụng cho các loại sản phẩm PT2, PT3, PT4, PT5 và PT11.
Thành phần hoạt chất của thuốc thử dạng viên Steadichlor Palintest, Calcium Hypochlorite, có nguồn gốc từ các nhà cung cấp trong danh mục "Điều 95" của Quy định về Sản phẩm diệt khuẩn (BRL) số 528/2012 (BPR)) bao gồm tất cả các loại sản phẩm được liệt kê cho thành phần hoạt chất.
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, quy định một sản phẩm diệt khuẩn không thể được làm sẵn tại thị trường EU trừ khi nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp sản phẩm được đưa vào danh mục Điều 95 đối với hoạt chất của họ trong loại sản phẩm có liên quan.


phone