Một số câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng đất nông nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng đất nông nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng đất nông nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng đất nông nghiệp

Liệu có thể sử dụng thuốc thử nước để kiểm tra đất?
Các phương pháp sử dụng cho phép đo màu và trắc quang liên quan đến quá trình chiết xuất, tạo ra một dung dịch nồng độ ion cao. Việc này đòi hỏi chất phản ứng màu sắc / photometric hơi khác so với kiểm tra nước để tạo ra hiệu quả về màu sắc.
Tóm lại, để đo chính xác các thông số đất đòi hỏi phải sử dụng các hóa chất thử đất được phát triển đặc biệt cho mục đích kiểm tra. Chúng tôi sản xuất một loạt các bộ dụng cụ kiểm tra đất, với mỗi đặc điểm kỹ thuật cung cấp một cấu hình được thiết kế cho một ứng dụng khác nhau, từ việc đo các thông số đơn giản đến các chất dinh dưỡng quan trọng chỉ với một thiết bị được so sánh với một phòng thí nghiệm phân tích đất di động.
Chúng tôi cung cấp tất cả các bộ phận cần thiết và hàng tiêu hao trong mỗi bộ, dễ dàng để lựa chọn bộ kit bạn cần để bắt đầu thử nghiệm ngay. Xem thông tin mỗi bộ kit trên trang web để biết thuốc thử nào được bao gồm trong mỗi bộ, và chúng tôi cũng liệt kê các mã phần của mỗi bộ phận để hỗ trợ mua hàng tiêu hao và / hoặc thay thế.
 
 
So sánh phương pháp kiểm tra đất của Palintest với các phương pháp chuẩn của DEFRA / ADAS?
Palintest Soil Test Kits được thiết kế để cho phép kiểm tra thực địa các mẫu đất cần được so sánh với các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn.
Tất cả các phương pháp chiết xuất đất của Palintest được dựa trên phương pháp được khuyến nghị tại Anh bởi Ban phân tích đất nông nghiệp MAFF / ADAS 'The Analysis of Agriculture Materials'


phone