Dung dịch chuẩn độ dẫn SCP Science

Dung dịch chuẩn độ dẫn SCP Science

Dung dịch chuẩn độ dẫn SCP Science

Dung dịch chuẩn độ dẫn SCP Science

Mã sản phẩm : SCP Science

Tình trạng : Còn hàng

AccuSPEC Conductivity Standards respond to the need for the accurate measurement of conductivity in laboratory, process, & environmental water samples. All standards are certified at 25 °C.

Bảo hành : Chưa có thông tin bảo hành

Giá : Liên hệ

 

 

phone
Code Tên sản phẩm Đơn vị
250-160-050 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 5 µS/cm 500ml
250-160-051 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 5 µS/cm L
250-160-052 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 5 µS/cm (2x30ml)
250-160-070 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 10 µS/cm 500ml
250-160-071 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 10 µS/cm L
250-160-090 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 23.8 µS/cm 500ml
250-160-091 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 23.8 µS/cm L
250-160-130 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 50 µS/cm 500ml
250-160-131 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 50 µS/cm L
250-160-150 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 70 µS/cm 500ml
250-160-151 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 70 µS/cm L
250-160-170 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 100 µS/cm 500ml
250-160-171 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 100 µS/cm L
250-160-190 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 200 µS/cm 500ml
250-160-191 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 200 µS/cm L
250-160-210 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 445 µS/cm  500ml
250-160-211 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 445 µS/cm  L
250-160-230 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 500 µS/cm 500ml
250-160-231 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 500 µS/cm L
250-160-250 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 700 µS/cm 500ml
250-160-251 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 700 µS/cm L
250-160-270 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 1000 uS 500ml
250-160-271 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 1000 uS L
250-160-290 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 2000 uS 500ml
250-160-291 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 2000 uS L
250-160-330 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 3900 uS 500ml
250-160-331 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 3900 uS L
250-160-350 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 5000 uS 500ml
250-160-351 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 5000 uS L
250-160-370 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 7000 uS 500ml
250-160-371 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 7000 uS L
250-160-390 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 10,000 uS 500ml
250-160-391 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 10,000 uS L
250-160-410 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 16,630 uS 500ml
250-160-411 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 16,630 uS L
250-160-430 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 20,000 uS 500ml
250-160-431 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 20,000 uS L
250-160-450 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 30,100 uS 500ml
250-160-451 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 30,100 uS L
250-160-470 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 50,000 uS 500ml
250-160-471 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 50,000 uS L
250-160-490 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 70,000 uS 500ml
250-160-491 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 70,000 uS L
250-160-510 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 100,000 uS 500ml
250-160-511 Dung dịch chuẩn độ dẫn TDS 100,000 uS L
250-160-700 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 12.9umhos/cm 500ml
250-160-701 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 12.9umhos/cm L
250-160-720 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 84umhos/cm 500ml
250-160-721 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 84umhos/cm L
250-160-760 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 146.9umhos/cm 500ml
250-160-761 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 146.9umhos/cm L
250-160-820 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 1413umhos/cm 500ml
250-160-821 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 1413umhos/cm L
250-160-840 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 2767umhos/cm 500ml
250-160-841 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 2767umhos/cm L
250-160-880 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 12,856umhos/cm 500ml
250-160-881 Dung dịch chuẩn độ dẫn (KCl) 12,856umhos/cm L