Dịch vụ đo lường hiển vi

Dịch vụ đo lường hiển vi

Dịch vụ đo lường hiển vi

Dịch vụ đo lường hiển vi Leica LAS Interactive Measurement

Mã sản phẩm :

Tình trạng : Còn hàng

Các lĩnh vực ứng dụng - Các ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy - Ngành công nghiệp sản xuất bảng mạch điện tử - Ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn Bộ thiết bị phân tích của chúng tôi: - Leica DM2700 M Microscope - Leica DMS1000 Microscope - Leica A60S Stereomicroscope - Camera CCD chuyên dụng cho kính hiển vi - Bộ phần mềm đo đạc Leica LAS Interactive Measurement và Leica LAS Live Measurement

Bảo hành : Chưa có thông tin bảo hành

Giá : Liên hệ


Trong các ngành công nghiệp, việc đo lường kích thước sản phẩm luôn được quan tâm hàng đầu. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm. Với sự phát triển không ngừng của KHKT, ngày nay rất nhiều sản phẩm cần giải pháp đo lường hiệu quả như ngành công nghiệp ô tô, ngành sản xuất bảng mạch PCB, ngành công nghiệp bán dẫn. Leica đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp đo lường hoàn hảo với phần mềm Leica LAS Interactive Measurement và Leica LAS Live Measurement để giúp bạn có được sản phẩm tốt nhất.
Phần mềm cho phép chèn vào các đường mảnh bao quanh đối tượng tùy chỉnh được, nhằm đưa ra các thông số đo đạc về chiều dài, bán kính, góc, diện tích, chu vi đối tượng, v.v…
Mỗi bước đo đạc được đánh dấu với tên thông số, trình tự, giá trị và đánh giá nhằm hỗ trợ quá trình phân tích được đơn giản, nhanh chóng.
Các biểu mẫu đo đạc (Measurement templates) sẽ giúp bạn thấy tiện lợi và chính xác trong việc so sánh dữ liệu đo đạc được

Ưu điểm:

 

 

 


• Leica DM2700 M Microscope
• Leica DMS1000 Microscope
• Leica A60S Stereomicroscope
• Camera CCD chuyên dụng cho kính hiển vi 
• Bộ phần mềm đo đạc Leica LAS Interactive Measurement và Leica LAS Live Measurement

Khả năng phân tích:


• Chụp ảnh mẫu, đo lường các số liệu cần thiết
• Độ phóng đại từ 50x – 1000x
• So sánh kích thước nhiều mẫu với nhau dựa trên biểu mẫu đo đạc (Measurement templates)

phone