Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Ngân Châu Lab - Cung cấp các sản phẩm: Hóa chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm, thiết bị phòng thí n

Bút đo độ mặn Horiba Salt-22

Mã sản phẩm :

Tình trạng :

Bút đo độ mặn Horiba Salt-22 Model: Salt-22 Tình trạng: Liên hệ Hầu hết các máy đo nồng độ muối đọc kết quả dựa trên độ dẫn, điều đó có nghĩa là tất cả các ion có mặt trong dung dịch đều có tác động đến “nồng độ muối”. Máy đo nồng độ muối LAQUAtwin chỉ phát hiện duy nhất các ion natri, do đó kết quả đọc được là hoàn toàn dựa trên hàm lượng NaCl có trong mẫu, cho kết quả chính xác nhất có thể. Sử dụng bút đo LAQUAtwin Salt-22* để đo nồng độ muối chỉ với 0.3mL mẫu**. (**) 0.05mL khi sử dụng tấm lấy mẫu của Horiba. Bảo hành: 12 tháng

Bảo hành :

Giá : Liên hệ

phone