Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun EDIBON AEL-MPSS

Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun EDIBON AEL-MPSS

Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun EDIBON AEL-MPSS

Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun EDIBON AEL-MPSS

Mã sản phẩm : EDIBON AEL-MPSS

Tình trạng : Còn hàng

Giới thiệu chung: • Có nhiều lựa chọn thiết bị phụ trợ và người sử dụng cuối. • Các ứng dụng được thiết kế dạng mô đun có thể nâng cấp & mở rộng (từ đơn giản đến phức tạp). • Có thể làm việc với các ứng dụng một cách độc lập hoặc kết hợp để tạo thành các bộ mô phỏng (thực hiện các chức năng Phát điện + Truyền tải/Phân phối + Tải điện). • Sử dụng các thiết bị thực trong công nghiệp. • Cung cấp bao gồm hệ thống SCADA của EDIBON (thực hiện Giám sát, Điều khiển và Thu thập dữ liệu).

Bảo hành : 12 tháng

Giá : Liên hệ

Giới thiệu chung: 
Có nhiều lựa chọn thiết bị phụ trợ và người sử dụng cuối.
Các ứng dụng được thiết kế dạng mô đun.
Có thể nâng cấp, mở rộng các ứng dụng (từ đơn giản đến phức tạp).
Có thể làm việc với các ứng dụng một cách độc lập hoặc kết hợp để tạo thành các bộ mô phỏng (thực
hiện các chức năng Phát điện + Truyền tải/Phân phối + Tải điện).
Sử dụng các thiết bị thực như rơ le bảo vệ, thiết bị điều khiển máy phát, bộ điều khiển tần số, v.v.
Cung cấp bao gồm hệ thống SCADA của EDIBON (thực hiện Giám sát, Điều khiển và Thu thập dữ liệu).
Bao gồm các thiết bị trong lưới điện thông minh.
Lưới điện siêu nhỏ.

phone